Mölndal

Välkommen till Mölndals stads hemsida för röstmottagare

Inför val behöver valnämnden i Mölndal stad rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann. Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare på valdagen kan du i fliken ovan göra en intresseanmälan.

Val till riksdag, kommun- och  landstingsfullmäktige äger rum den 11 september 2022. Val till Europaparlamentet 2024.

Att arbeta som röstmottagare

I Mölndals kommun finns det 44 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar sju personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i stadshuset på valnatten. Det är ordföranden som tar kontakt med sina röstmottagare och lägger arbetsschemat för valdagen.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07.00 – 07.30 med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar kl. 08.00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet, arbeta med inkomna förtidsröster etc.

Efter stängning kl. 20.00 (EU-val 21.00) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Från och med Europaparlamentsvalet 2019 söker vi även röstmottagare för våra förtidsröstningslokaler. Arbetet innebär schemalagd arbetstid på totalt cirka 80-120 timmar under de 18 dagar förtidsröstningen pågår. Är du intresserad av arbetet som röstmottagare i en förtidsröstningslokal anger du det i din intresseanmälan i fältet Övriga upplysningar.

Utbildning
Enligt vallagen ska samtliga röstmottagare ha genomgått valnämndens utbildning. Utbildningarna äger normalt rum under kvällstid i stadshuset veckorna före valet.

Arvode
Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt arvode. Beslut om arvoden tas inför varje val. För 2019 års val var arvodena följande:

Ordförande 4000 kr

Viceordförande 3300 kr

Röstmottagare 2400 kr

Förtidsröstning
Röstmottagare 140 kr/timma
1:a röstmottagare 160 kr/timma

Deltagande på valnämndens utbildningar är obligatoriskt för samtliga röstmottagare och ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället. Arvode utgår endast vid fullgjord tjänstgöring.

Allmän information
Denna sida riktar sig till röstmottagare. Allmän valinformation finner du på följande hemsidor:

Valnämnden i Mölndal

Valmyndigheten